1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00, a kończy się o godzinie 11:00 dnia następnego.
2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, cena za dobę może ulec zmianie, gdyż jest zależna od długości pobytu.
3. Za przedłużenie przez gościa pobytu od godz. 11:00 do 17:00 dolicza się do rachunku należność za pół doby, za przedłużenie pobytu ponad godzinę 17:00 należność liczy się za całą dobę.
4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość powinien zgłosić do godz. 9:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże właściciela i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 6:00.
6. Gość nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
7. Osoby odwiedzające gości nie mogą przebywać w pokoju bez zgody właściciela.
8. Osoby odwiedzające proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22:00.
9. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
10. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy, lub z winy odwiedzających go osób.
11. W pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
12. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscu wyznaczonym do tego celu. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony.
13. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich.
14. Zabronione jest wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów, itp. do pokoi.
15. Obowiązuje zakaz palenia na terenie całego obiektu, poza miejscem do tego przeznaczonym.
16. Osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu możemy odmówić dalszego świadczenia usług, a także żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.
17. Po upływie terminu pobytu Gość jest zobowiązany pozostawić otrzymane klucze.

Wszelkiego rodzaju uwagi lub niedopatrzenia prosimy zgłaszać u właścicieli.

Dziękujemy i życzymy Państwu miłego pobytu.